"; La Sacra Bibbia - Giovanni15 (C.E.I.) [3]Voi siete gia mondi, per la parola che vi ho annunziato. La Parola è Vita s=s+"